Zanesljivi sistemi varovanja ljudi in premoženja
  • Info: 03 425 75 00
  • Nujni klici: 03 425 75 10

VAROVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV

Varnostniki  v takšnih objektih opravljajo kombinirano varovanje tako, da v poslovnem času poleg varovanja opravljajo tudi funkcijo receptorja ali informatorja.

Varnostnik v poslovnem objektu - v recepciji v poslovnem času usmerja stranke, vodi določene evidence obiskovalcev, spremlja dogajanje v objektu in okolici po videonadzoru in opravlja druge varnostne naloge po programu varovanja.

V recepcije v poslovnem času  razporejamo varnostnike, ki so komunikativni, vljudni, urejeni in dodatno usposobljeni, zavedajoč se, da korektno in strokovno delo varnostnikov posredno vpljiva tudi na ugled našega naročnika.

Izven poslovnega časa varnostniki opravljajo pretežno varnostne naloge:  varnostne preglede prostorov, izvajajo nadzor delovanja določenih naprav, opravljajo obhodno varovanje objektov in območja.

Imamo Licenco za varovanju ljudi in premoženja.