Zanesljivi sistemi varovanja ljudi in premoženja
  • Info: 03 425 75 00
  • Nujni klici: 03 425 75 10

OBHODNO VAROVANJE

Za dodatno varnost, še posebej velikih objektov, priporočamo obhodno varovanje tako  zunanjega območja kot notranjosti objektov.

Varnostniki pri obhodnem varovanju opravijo skrbni pregled območja in objekta, pri čemer so pozorni na dogodke in pojave, ki bi lahko imeli za posledico škodo na premoženju (stanje vitalnih delov objekta in naprav, prisotnost  tujih oseb,  vozil, pretrgane ograje, poškodovana vrata, stekla, fasade,  luči , izliv vode,  včasih tudi odklenjena vrata zaradi premajhne skrbnosti  zaposlenih). Obhodni varnostnik ugotovitve sporoči v varnostno nadzorni center, ta pa obvesti lastnika ali njegove kontaktne osebe.

Vsi obhodi so registrirani z elektronskim registratorjem obhodov. Izpiski kronološko opravljenih obhodov se mesečno predajajo naročnikom. Obhodno varovanje izvajajo varnostniki skladno z dogovorjenim načrtom varovanja.

Imamo Licenco za varovanje ljudi in premoženja.