Zanesljivi sistemi varovanja ljudi in premoženja
  • Info: 03 425 75 00
  • Nujni klici: 03 425 75 10

INTERVENCIJE NA vse vrste sproženih ALARMov

Tehnično varovani objekti so priklopljeni v varnostno-nadzorni center. Po sprejemu vseh vrst alarmnih sporočil se v kraj sprožitve napoti intervencija, obenem pa se pričnejo  izvajati tudi drugi ukrepi.

Enako kot varnostno nadzorni center,  so v stalni pripravljenosti  tudi razporejeni varnostniki v intervencije. Ti so posebej usposobljeni za posredovanje za vse vrste varnostnih dogodkov. Tako ukrepajo v objektih, kjer je bil sprožen alarm za požar, klic v sili-rop, vlom, tehnične alarme  in ne nazadnje tudi za klic v sili iz dvigala v okvari, v katerem so ostali ujeti kljudje.

Po vsaki intervenciji bodisi zaradi kaznivega dejanja ali drugega varnostnega dogodka našim naročnikom podamo posebno poročilo, ki zajema vse podatke o sprejetih varnostnih podatkih,  ugotovitvah intervencije in izvedenih  ukrepih.

Povdariti je potrebno, da varnostniki, odrejeni v intervencije opravljajo nevarno in odgovorno delo, saj lahko pričakujejo v kraju intervencije požar, napad oboroženega vlomilca ali roparja ali  morebitne  druge nepredvidene situacije.  

Imamo Licenco za varovanje ljudi in premoženja.