Zanesljivi sistemi varovanja ljudi in premoženja
  • Info: 03 425 75 00
  • Nujni klici: 03 425 75 10

PREVOZI DENARJA IN VREDNOSTNIH POŠILJK

Nepridipravi vedno iščejo možnosti, kako  bi najlažje prišli do denarja ali drugih vrednostih.  Prevoz in varovanje denarja spada zaradi možnosti ropa med zahtevnejša varnostna opravila. Prav zato je to področje še posebej in natančno urejeno s Pravilnikom o načinu prevoza denarja in vrednostnih pošiljk.

Vozila, s katerimi opravljamo prevoz, so za to posebej prirejena in opremljena. S pomočjo satelitske navigacije operaterji v varnostno-nadzornem centru spremljajo prevoze od odjemnega mesta do mesta oddaje.

Izvajamo  prevoze in varovanje denarja in drugih vrednostnih pošiljk  po I. razredu ( do 30.000 € ) in po II. razredu ( do 200.000 € ).

Zaradi nevarnosti, da vas bodo napadli in  oropali, zaupajte prevoze denarja in drugih vrednosti usposobljenim in za to opremljenim varnostnikom.

Imamo Licenco za prevoz in varovanje denarja ter drugih vrednostnih pošiljk.