Zanesljivi sistemi varovanja ljudi in premoženja
  • Info: 03 425 75 00
  • Nujni klici: 03 425 75 10

VAROVANJE PRIREDITEV V GOSTINSKIH LOKALIH

Naši varnostniki že vrsto let uspešno varujejo prireditve v disco klubih in drugih gostinskih lokalih.

Nekaj tragičnih dogodkov v gostinskih lokalih je povzročilo,  da je za opravljanje storitev tovrstnega varovanja potrebna posebna licenca za  varovanje prireditev v gostinskih lokalih.  Tudi za tovrstne storitve imamo posebej usposobljenega  varnostnega menedžerja in varnostnike.

Skupaj z naročnikom in organizatorjem izdelamo načrt varovanja in ocenimo stopnjo tveganja za varnost obiskovalcev, drugih udeležencev in varnostnikov.  

Varnostniki opravljajo podobne naloge kot pri varovanju javnih prireditev. Njihova prva naloga je, da skrbijo za red na prireditvenem prostoru ter za varnost obiskovalcev.  Preprečujejo dostop osebam, ki bi prinašale orožje, eksplozivne snovi, pirotehnične izdelke ali nevarne predmete. Preprečujejo tudi dostop osebam, ki so vidno pod vplivom alkohola in je pričakovati, da bodo v takšnem stanju kršile red in ogrožale varnost obiskovalcev.

Varnostno osebje je s sistemo zvez povezano z varnostno-nadzornim centrom zaradi obveščanja policije v primeru kršitev javnega reda in ogrožanja udeležncev.

Naj se večer začne in zaključi z veseljem na obrazih obiskovalcev in lastnika lokala.

Imamo Licenco za varovanje prireditev v gostinskih lokalih.