Zanesljivi sistemi varovanja ljudi in premoženja
  • Info: 03 425 75 00
  • Nujni klici: 03 425 75 10

VIDEO NADZOR

Tehnično varovanje z video-nadzornimi sistemi omogočajo nadzor dogajanja tako v notranjih prostorih kot zunanjih širših območjih. Pomembno vlogo imajo pri odkrivanju in preprečevanju neželenih dogodkov, s pomočjo arhiva videoposnetkov pa lahko kasneje pojasnimo varnostne dogodke.

Video nadzorni sistemi omogočajo opazovanje, nadzor ter kasnejšo analizo dogajanj v nadziranih območjih. Uporabljajo se predvsem za nadzor nad zunanjimi kompleksi objekta , notranjosti objektov (za spremljanje pretoka ljudi in blaga v trgovsko poslovnih zgradbah, hotelih, dostopih v objekte…) ter za nadzor tehnologije v verigi proizvodnih procesov. So pomemben del sistemov za preprečevanje kaznivih dejanj in drugih varnostnih dogodkov  in pripomoček za pojasnitev preteklih dogodkov.

Video nadzor se v uradnih službenih in poslovnih prostorih lahko izvaja le, kadar je to nujno potrebno za varnost ljudi ali premoženja ali za varovanje tajnih podatkov ter poslovne skrivnosti, tega namena pa ni možno doseči z milejšimi sredstvi. Obvestilo o izvajanju video nadzora mora biti razločno objavljeno. Video nadzor se lahko izvaja tudi v večstanovanjskih stavbah, skladno z zakonskimi določili ( pisna privolitev solastnikov ).

Ker predstavlja  video-nadzor tudi določen poseg v pravice in svoboščine ljudi, je potrebno s sistemi video nadzora ravnati še posebej skrbno in v celoti ter dosledno upoštevati in spoštovati predpise s področja varstva osebnih podatkov…  

Imamo Licenco za izvajanje sistemov tehničnega varovanja.