Zanesljivi sistemi varovanja ljudi in premoženja
  • Info: 03 425 75 00
  • Nujni klici: 03 425 75 10

REGISTRACIJA DELOVNEGA ČASA IN KONTROLA PRISTOPA

Evidentiranje delovnega časa zagotavlja optimizacijo stroškov dela, v podjetje pa prinesejo pravilno kulturo prihajanja in odhajanja z dela.

Če se objekt razdeli v posamezne varnostne sektorje, sistem omogoča pristop v posamezni sektor le pooblaščenim osebam.

Sistemi za evidentiranje delovne prisotnosti so nadgradnja sistemov kontrole pristopa, ki podpirajo le dve stanji, odobren ali prepovedan vstop. Programska oprema za evidenco delovnega časa omogoča shranjevanje in analizo dogajanja kot so prihodi, izhodi, službene in privatne narave, nadure, izmensko delo, dežurstva in bolniške odsotnosti. Kartica kakor tudi vsa ostala oprema se uporablja istočasno za oba sistema.

Imamo Licenco za izvajanje sistemov tehničnega varovanja.