Zanesljivi sistemi varovanja ljudi in premoženja
  • Info: 03 425 75 00
  • Nujni klici: 03 425 75 10

SISTEM ZA ZGODNJE ODKRIVANJE IN JAVLJANJE POŽARA

Požari povzročajo ogromne škode, ki bi jih lahko preprečili ali vsaj pravočasno odkrili s sistemi za zgodnje odkrivanje in javljanje požara.

Vsi vemo, kako hitro se požar razvija in širi ter kakšne so njegove posledice.  Prav zato se ti sistemi  tehnično izpopolnjujejo v največjem obsegu in s ciljem, da se nastanek požara odkrije in javi čimprej, torej že v začetni fazi nastanka. S pravočasno reakcijo na začetni požar je mogoče preprečiti posledice za življenje in zdravje ljudi in seveda ogromne škode, ki nastajajo pri požarih.

Pri prenos tovrstnih alarmnih sporočil in varnostnih podatkov je pomembno da omogočamo kontroliran prenos iz varovanega objekta v varnostno-nadzorni center (VNC).

Prav zaradi možnih posledic za življenje in zdravje ljudi ter premoženje velikih vrednosti, ki nastanejo pri požarih,  je potrebno po strožjih predpisih vse sisteme za odkrivanje in javljanje požara redno vzdrževati in preizkušati.

Imamo Licenco za izvajanje sistemov tehničnega varovanja.