Zanesljivi sistemi varovanja ljudi in premoženja
  • Info: 03 425 75 00
  • Nujni klici: 03 425 75 10

SISTEM ZA JAVLJANJE VLOMA

Varujte premoženje tudi izven poslovnega časa in ko vas ni doma.

Sistemi za javljanje vloma imajo osnovno funkcijo, da odkrivajo  vsak nepooblaščen vstop v varovan prostor, to pa javljajo  v varnostno-nadzorni center v obliki alarmnega sporočila. Po sprejetju alarmnega sporočila za vlom se v objekt napoti intervencija, ki preverja vzrok sprožitve in izvaja druge uktrepe.  

Sistemi so sestavljeni iz alarmne centrale, več različnih vrst senzorjev, ki zaznavajo gibanje v prostoru, odpiranje vrat, oken, lom stekla… K sistemu je dobro dodati tudi notranje sirene, ki se sprožijo in povzročijo paniko ob vdoru v prostor.

Imamo Licenco za izvajanje sistemov tehničnega varovanja.