Zanesljivi sistemi varovanja ljudi in premoženja
  • Info: 03 425 75 00
  • Nujni klici: 03 425 75 10

SISTEM ZA JAVLJANJE TEHNIČNIH STANJ

Izliv vode, strupenih in drugih nevarnih tekočin, pojav plina, izpad električne napetosti, izpad delovanja hladilnic in podobno je tesno povezan z nastankom nepričakovane škode, ki jo lahko uspešno preprečimo z vgradnjo sistemov za javljanje tehničnih alarmov.

Zdravje in zdravo okolje mora biti naša skupna skrb. Sistemi za javljanje tehničnih stanj so sestavljeni iz elementov ki zaznajo  in javljajo predalarmno stanje, npr. ob povečanju koncentracije CO, ki pomeni nevarnost za življenje in zdravje ljudi, se sproži alarm v objektu in v varnostno-nadzornem centru (VNC). Prisotne opzori na nevarnost, intervencija pa ob prihodu v varovanem okolju preveri morebitne posledice. Senzor za pojav plina zazna izhajanje v okolje in predstavlja nevarnost za eksplozijo in požar. Sistem za izpad velikih hladilnih sistemov opozori vzdrževalca, da prepreči odtajanje pokvarljivih živil....

Imamo Licenco za izvajanje sistemov tehničnega varovanja.