Zanesljivi sistemi varovanja ljudi in premoženja
  • Info: 03 425 75 00
  • Nujni klici: 03 425 75 10

SISTEM ZA KLIC V SILI

Sistem za klic v sili je namenjen osebam, ki so napadene na delovnem mestu ali doma ali katere potrebujejo nujno pomoč. Za osebe, ujete v okvarjenem dvigalu, je to lahko edini stik z zunanjim svetom, zato mora biti sistem zanesljiv.

Alarmne tipke ali brezžične sprožilce lahko vgradimo kot samostojne sisteme ali pa jih vključimo drugim sistemov - za alarmiranje v primeru osebnega napada-ropa, v primeru kritičnega zdravstvenega stanja, lahko ga dodamo k sistemu za javljanje požara ali za kakšne druge varnostne dogodke. Ob vsakem sprejetem alarmu za klic v sili se na kraj napoti intervencija, ki preverja vzrok sprožitve in izvaja druge ppotrebne ukrepe.

Po pravilniku o varnosti v dvigalih je tipka za klic v sili  povezan direktno z našim varnostno-nadzornim centrom in je prilagojena za uporabo  otrokom, invalidom in starejšim osebam. Operater vzpostavi govorno komunikacijo z osebami, ujetimi v dvigalu, pridobi informacije o njihovem stanju, jih pouči o načinu  in postopku reševanja, v primeru potrebe pa že obvešča druge službe – serviserja dvigal, reševalno službo,  gasilce…  

Sistem za klic v sili se lahko doda k vsakemu sistemu tehničnega varovanja.

Imamo Licenco za izvajanje sistemov tehničnega varovanja.