Zanesljivi sistemi varovanja ljudi in premoženja
  • Info: 03 425 75 00
  • Nujni klici: 03 425 75 10

VZDRŽEVANJE SISTEMOV TEHNIČNEGA VAROVANJA

Le brezhibno vzdrževani sistemi tehničnega varovanja zagotavljajo delovanje v skladu z namenom vgradnje. Poskrbite tudi za to.

Preko sredstev javnega obveščanja, iz podatkov črnih kronik žal še vedno  ugotavljamo, da velikokrat ob raznih odmevnejših varnostnih dogodkih ( požarih, vlomih, ropih, nesrečah ) sistemi tehničnega varovanja niso delovali ali so delovali pomanjkljivo, ker niso bili vzdrževani. 

Vzdrževanje sistemov vizualni in funkcijski preizkus centrale, kontrolo vseh svetlobnih in zvočnih indikatorjev na centrali, pregled vseh arhive podatkov centrale, preizkus delovanja na omrežno napetost 220 V ter rezervno napajanje 12/24 V, preizkus zmogljivosti akumulatorjev, javljalnih linij, krmilnih linij in izklopov, kontrolo in preizkus alarmnih siren ter prenosa vseh varnostnih podatkovdo varnostno nadzornega centra.

Vzdrževanje ni strošek, ampak investicija za zagotavljanje varnosti ljudi in premoženja.