Zanesljivi sistemi varovanja ljudi in premoženja
  • Info: 03 425 75 00
  • Nujni klici: 03 425 75 10

PREGLED IN SERVIS GASILNIH NAPRAV

Le z brezhibno servisiranimi gasilnimi napravami boste pripravljeni za gašenje požara. Zato je potrebno strošek servisiranja jemati kot investicijo za vašo varnost.

Storitev opravimo na vaši lokaciji.

Opravljamo servis in pregled vseh vrst gasilnih aparatov, ročnih in prevoznih, ki so na slovenskem trgu. Strokovno usposobljeni ter ustrezno tehnično opremljeni izvajamo redno vzdrževanje, istočasno pa o tem vodimo tudi predpisano  evidenco.

Opravljamo tudi preizkušanje hidrantnih omrežij, ki se opravlja po predpisih enkrat letno. O vsakem vzdrževanju sestavimo zapisnike in izdamo potrdila ter o tem vodimo predpisano evidenco.

Redno servisiranje je potrebno v skladu z zakonom opraviti enkrat letno.  Izredni servis pa je potreben po vsaki uporabi.

Po opravljenem servisu vsakega gasilnika izdamo potrdilo o opravljenem servisu ter ga vpišemo v predpisano evidenco.

Požari povzročajo veliko nevarnost za življenje in zdravje ljudi ter  povzročajo velike premoženjske škode.

Imamo Pooblastilo za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov.