Zanesljivi sistemi varovanja ljudi in premoženja
  • Info: 03 425 75 00
  • Nujni klici: 03 425 75 10

PREIZKUS HIDRANTNIH OMREŽIJ

Preizkus o brezhibnem delovanju hidrantnega omrežja je po Zakonu obvezen.

Velja za lastnike, uporabnike ali upravljalce stanovanjskih, poslovnih in industrijskih objektov. Potrdilo je potrebno pridobiti za novo vgrajena hidrantna omrežja, razširitev hidrantnega omrežja ter spremenjeni ali zamenjani del.

Po opravljenem preizkusu, vam naš pooblaščeni strokovnjak izdela pisno poročilo, h kateremu priložimo merilni in hidrantni list. Kasneje mora zavezanec zagotoviti redni tehnični nadzor hidrantnega omrežja, ki obsega vizualni pregled ter merjenje statičnega tlaka na zunanjem in notranjem hidrantnem omrežju. Nadzor je potrebno opraviti najmanj enkrat letno.

Požari povzročajo veliko nevarnost za življenje in zdravje ljudi ter  povzročajo velike premoženjske škode. 

Imamo Pooblastilo za preizkušanje hidrantnih omrežij.