Zanesljivi sistemi varovanja ljudi in premoženja
  • Info: 03 425 75 00
  • Nujni klici: 03 425 75 10

VARNOSTNO NADZORNI CENTER

24 ur in vse dni izvajamo nadzor delovanja sistemov tehničnega varovanja iz varovanih objektov.

Naš varnostno-nadzorni center (VNC) je zgrajen in deluje po dokaj zahtevnih veljavnih standardih in
po zahtevah Zakona o zasebnem varovanju.

Nadziramo in upravljamo več kot 4000 sistemov tehničnega varovanja - varovanih objektov državnih organov, denarnih ustanov, muzejev, šol, trgovin in blagovnic, gostinsko-turističnih objektov, poslovnih  prostorov, večjih in manjših podjetij z najrazličnejšimi dejavnostmi, skladišč, stanovanjskih hiš, stanovanj ipd.

V varnostno nadzornem centru sprejemamo in obdelujemo alarmna sporočila in varnostne podatke ter izvajamo ukrepe po načrtih varovanja. Našim uporabnikom zagotavljamo vse vrste prenosov varnostnih podatkov. 
Sistem za neposredno sledenje vozil je namenjen spremljanju poti vozil, ki opravljajo prevoze denarja in drugih vrednosti.

Iz varnostno nadzornega centra se vodijo tudi intervencije za reševanje ljudi, ki so ostali ujeti v dvigalih, iz katerih so sistemi za klic v sili in govorno komunikacijo priklopljeni v VNC.

Pokličete nas lahko ob vsakem času.