Zanesljivi sistemi varovanja ljudi in premoženja
  • Info: 03 425 75 00
  • Nujni klici: 03 425 75 10

O PROSIGNALU

Izkušeni, da vam ponudimo praktične, funkcionalne in ekonomične rešitve sistemov celovitega varovanja.

 

POKLICNO ODGOVORNOST imamo zavarovano pri  ZAVAROVALNICI  SAVA, d.d.

Naši začetki segajo celo v 1975 leto, ko je postalo podjetje Elektrosignal iz Celja, na podlagi tedanjih predpisov, pooblaščeno za izvajanje sistemov tehničnega varovanja. Skupina varnostnih tehnikov, ki je na  podlagi dotedanjih izkušenj in predvidenih razvojnih ciljev,  se združila in ustanovila 1993 podjetje Prosignal d.o.o., ki deluje na slovenskem trgu že vseh 25 let.

Iz majhnega podjetja, ki je v začetku štelo le nekaj varnostnih tehnikov in  varnostnikov, smo prerastli v srednje podjetje, ki šteje že več kot 200 zaposlenih.

Ponosni smo na lasten varnostno nadzorni center, v katerem 24 ur in vse dni  spremljamo in nadzorujemo delovanje sistemov tehničnega varovanja v objektih naših naročnikov. Priključenih imamo že več kot 4.000 varovanih objektov državnih organov, denarnih ustanov, vseh vrst javnih zavodov – vrtcev, šol, muzejev, lekarn, proizvodnih in drugih poslovnih objektov, skladišč, trgovskih podjetij, stanovanjskih hiš, stanovanj, počitniških hiš in tudi zunanjih  območij. Imamo svoje varnostne sektorje v Celju, Šentjurju, Mestinju-Rogaški Slatini, Velenju, Ljubljani, Novem mestu. Operaterji v varnostno-nadzornem centru vsak čas nudijo pomoč in informacije našim naročnikom in tudi drugim, ki želijo kakšne informacije s področja varnostnih zadev.

S strokovno usposobljenim kadrom, sodobno tehnično opremo in izkušnjami smo pripravljeni na izzive. Zagotavljamo vse vrste varnostnih storitev in skrbimo za varovanje ljudi in premoženja v vseh oblikah in okoljih.

Lastni sistem zvez nam zagotavlja komunikacijo med varnostno nadzornim centrom in varnostniki, ki opravljajo intervencije in vse druge oblike varovanja.
Zavedamo se, da je le nenehno strokovno izpopolnjevanje in posodabljanje sistemov tehničnega varovanja,  prava investicija, ki zagotavlja kvalitetno opravljanje varnostnih storitev na dokaj zahtevnem in konkurenčnem trgu. 
Varno z nami!

Ekipa Prosignal