Zanesljivi sistemi varovanja ljudi in premoženja
 • Info: 03 425 75 00
 • Nujni klici: 03 425 75 10

SKLADNO Z NAJVIŠJIMI STANDARDI

Varovanje je storitev, ki jo lahko izvajamo le podjetja s pridobljenimi licencami za različne oblike varovanja.

Zavedamo se, da moramo slediti potrebam naročnikov, njihova pričakovanja glede varovanja pa preseči. Na podlagi naših ciljev razvoja, zagotavljamo zakonsko predpisane pogoje, na podlagi katerih nam je Ministrsvo za notranje zadeve podelilo licence za naslednje oblike varovanje:

 • Licenca za upravljanje z varnostno-nadzornim centrom (VNC)
 • Licenca o varovanju ljudi in premoženja
 • Licenca za prevoz in varovanje denarja ter drugih vrednostnih pošiljk
 • Licenca za varovanje javnih zbiranj
 • Licenca za varovanje prireditev v gostinskih lokalih 
 • Licenca za izvajanje sistemov tehničnega varovanja

Pri Ministrstvu za obrambo RS, upravi za zaščito in reševanje smo pridobili:

 • Pooblastilo za izvajanje požarnega varovanja 
 • Pooblastilo za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov (  Fipis, Pastor, Gloria, Total, GAllus in A.B.M. Victoria; 
 • Pooblastilo za preizkušanje hidrantih omrežij

Strokovni in tehnično opremljeni, da vas varujemo.