Zanesljivi sistemi varovanja ljudi in premoženja
  • Info: 03 425 75 00
  • Nujni klici: 03 425 75 10

SVETOVANJE IN NAČRTOVANJE

Svetovanje in načrtovanje varovanja pomembni fazi pri zagotavljanju varnosti. Načrt izdelamo skladno z vašimi željami in zahtevami ter zakonodajnimi predpisi.

Strokovno znanje, sodobna tehnika ter 20 let izkušenj je izklesalo sposobnosti za kvalitetno načrtovanje varovanja ljudi in premoženja.

Naročnike, ki poznajo področje varovanja, vključujemo v skupno načrtovanje. Naročnike,  ki pa jim je varovanje manj znano področje, pa bomo poučili in jim ponudili optimalne rešitve za zagotavljanje njihove varnosti.

Načrt varovanja je torej dokument, ki vsebuje vse aktivnosti od  spoznavanja objekta varovanja, ocene stopnje tveganja, načrta vgradnje različnih sistemov tehničnega  varovanje,  izdelave načrta fizičnega varovanje, v katerem se opredelijo naloge operaterjev v varnostno-nadzornem centru (VNC) in  varnostnikov, ki bodo po sprožitvi alarma izvedli intervencijo.

Brez načrtovanja tudi  ne gre pri varovanju poslovnih objektov, kjer se v programu varovanje in navodilih opredelijo naloge varnostnikov. Enako tudi pri varovanje vseh vrst javnih prireditev in prireditev v gostinskih lokalih.  

Zanesljivi, ko potrebujete varovanje.